Tìm Việc Làm Và Xây Dựng Công việc Kinh Doanh

  Tìm Việc Làm Và Xây Dựng Công việc Kinh Doanh
     << Trở lại >>

  Giáo Hội đánh giá cao sự làm việc! Chúng tôi được dạy rằng: ‘Hãy để mọi người siêng năng trong tất cả mọi việc. Và những kẻ lười biếng thì không có chỗ đứng trong các nhà hội, trừ phi hắn hối cải và sửa chữa đường lối của mình.’

  Bởi vì không có giáo sĩ nào của chúng tôi được trả lương, chúng tôi đã được học từ thời thơ ấu rằng tất cả mọi người trong gia đình và công đoàn của chúng ta phải làm việc. Chúng tôi được dạy phải tự lập, ngay cả khi chúng ta dựa vào Thượng Đế và Đức Thánh Linh. Chúng tôi được dạy để hành động theo khả năng của mình và không bị ‘bắt buộc làm mọi việc.’ Và chúng tôi sẽ được tư vấn để 'biết tha thiết nhiệt thành với chính nghĩa, và làm được nhiều việc theo ý muốn của [chúng tôi], và thực hiện nhiều điều ngay chính.'

  Hơn nữa, bởi vì tất cả chúng tôi phục vụ trong Giáo Hội, chúng tôi học hỏi nhiều nguyên tắc lãnh đạo từ giới trẻ của chúng tôi, từ đó giúp chúng tôi thành công. Người của chúng tôi rất sáng tạo và cần cù trong gần như mọi lĩnh vực thương mại và nghề nghiệp trên toàn thế giới, và chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Các doanh nghiệp của tôi sẽ không bao giờ có được sự thành công như vậy nếu không có đức tin của tôi.


  <<Đọc thêm về Phát Triển Học Vấn          

  Trở lại trang 
  những điều có giá trị đối với chúng tôi

  Đọc thêm>> về Công Việc Gia Phả