Phục Vụ Người Khác

Phục Vụ Người Khác
   << Trở lại >>

Là tín hữu của Giáo Hội toàn cầu này, chúng tôi được yêu cầu phải hy sinh và san sẻ cho người khác. Chúng tôi cố gắng noi theo Chúa Giê Su, Đấng đã dạy chúng tôi phục vụ những người nghèo đói, người khát, người bệnh tật, những người trong tù, và thăm nom các góa phụ và trẻ mồ côi. Ngài đã dạy chúng ta để 'nâng đỡ những bàn tay rũ rượi.'

Điều này diễn ra trên một quy mô lớn khi có thiên tai và khủng hoảng. Chúng tôi đã tài trợ các dự án cứu trợ và phát triển ở 179 quốc gia gồm có thực phẩm, dinh dưỡng, nước sạch, quần áo, nhà ở, đào tạo y tế và trang thiết bị, tiêm chủng, xe lăn, việc làm và các dịch vụ xã hội. Và điều này cũng diễn ra trên quy mô nhỏ trong các khu phố và gia đình. Chúng tôi làm việc độc lập và hợp tác với những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau và chính phủ các nước tham gia với chúng tôi trong việc hỗ trợ trách nhiệm cá nhân, tự chủ, làm việc, và tính bền vững của địa phương.

Mỗi người chúng tôi cũng được khuyến khích để tìm kiếm các cơ hội phục vụ những người khác, thậm chí khi không thuộc trong những nhóm phục vụ lớn. Chúng tôi tìm kiếm những cơ hội phục vụ nhỏ để phục vụ những người khác bởi vì chúng tôi noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô.


<<Đọc thêm về Củng Cố Gia Đình

Trở lại trang 
những điều có giá trị đối với chúng tôi

Đọc thêm>> về Phát Triển Học Vấn