Phát Triển Học Vấn

Phát Triển Học Vấn
   << Trở lại >>

Giáo Hội của chúng tôi đặt trọng tâm lớn về học vấn. Tại sao? Chúng tôi tin rằng 'vinh quang của Thượng Đế là sự hiểu biết' và việc học tập sẽ kéo dài mãi mãi. Hơn nữa, không có khả năng đọc và suy luận thì sẽ khó khăn hơn để tìm hiểu lời của Thượng Đế. Học vấn cho phép chúng ta tự do để suy nghĩ, hành động và lựa chọn con đường của mình hiệu quả hơn.

Joseph Smith giảng dạy rằng “bất cứ nguyên tắc tri thức nào chúng ta thu hoạch được trong cuộc sống này cũng sẽ tồn tại với chúng ta khi chúng ta phục sinh,” điều đó có nghĩa là những điều chúng ta học hỏi bây giờ sẽ luôn đi cùng với chúng ta, và giúp ích cho chúng ta, thậm chí sau khi cuộc sống hữu diệt của chúng ta kết thúc (GLGƯ 130:18). Thượng Đế trông mong tất cả chúng ta để thu gom càng nhiều sự hiểu biết càng tốt theo khả năng của mình – từ trường học, từ công việc và từ chính bản thân chúng ta. Những việc đó sẽ giúp chúng ta vượt qua các thử thách của cuộc sống này, mang chúng ta đến gần Ngài hơn và chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống sau.

Có một sự giáo dục tốt và khả năng để đọc giúp chúng ta nhận được sự hiểu biết và sự thông sáng, điều này cho phép chúng ta nhận thấy lẽ thật từ lỗi lầm và lựa chọn những điều đúng.

Giáo dục và khả năng để đọc cũng là những chìa khóa để phát triển cá nhân, chuẩn bị cho nghề nghiệp, xây dựng những gia đình vững chắc, phục vụ trong Giáo Hội, và có những đóng góp ý nghĩa nghĩa cho xã hội nơi chúng ta sống. Khả năng để đọc và cơ hội đến trường  giúp chúng ta trở thành những công dân tốt hơn, những thành viên tốt hơn trong gia đình, những nhân viên tốt hơn và những con cái tốt hơn của Thượng Đế. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội đã nói, “Xin khuyến khích gia đình của các anh chị em... để học hỏi và và có kiến thức tốt hơn. Nếu không có một nền giáo dục chính thức, xin đừng để cho điều đó ngăn cản các anh chị em đạt được tất cả những sự hiểu biết mà anh chị em có thể. Trong những hoàn cảnh như vậy, những quyển sách tốt nhất, theo một nghĩa nào đó, có thể trở thành ‘trường học’ của các anh chị em – một trường học luôn luôn mở cửa và thu nhận tất cả những ai đăng ký.”


<<Đọc thêm về Phục Vụ Người Khác          

Trở lại trang 
những điều có giá trị đối với chúng tôi

Đọc thêm>> về Tìm Việc Làm và Xây Dựng Công Việc Kinh Doanh