All Articles

Khi trẻ em học cách tự mình lựa chọn theo sự hướng dẫn của cha mẹ và các vị lãnh đạo Giáo Hội thì các em bắt đầu hình thành một mẫu mực trong những năm đầu đời của mình. Mặc dù sống trong một thế giới phức tạp hơn bao giờ hết, nhưng các em có thể học cách đưa ra quyết định dựa trên tấm gương của Đấng Cứu Rỗi.
Bởi vì tình yêu thương mà Thượng Đế đã ban cho loài người các giáo lễ và giao ước.
“Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ đó vào lúc này. Sự phục hồi đó gồm có ‘tất cả mọi điều Thượng Đế đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải,’ và ‘nhiều điều lớn lao và quan trọng’ mà ‘Ngài chưa mặc khải nữa.’”
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2020 sẽ theo hình thức tương tự như đại hội đã được tổ chức vào tháng Tư năm nay.
Ông nhắc lại lời kêu gọi của Đấng Sáng Tạo dành cho mỗi người chúng ta để bỏ đi thái độ thành kiến đối với bất kỳ nhóm người hoặc cá nhân nào
Sự cẩn thận, thận trọng trong việc khôi phục lại các buổi lễ thờ phượng và những buổi nhóm họp khác cùng các hoạt động sẽ tuân theo sự dẫn dắt của chính quyền địa phương
Khi các hạn chế do dịch bệnh được nới lỏng, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo mở cửa trở lại Đền Thờ Taiwan Taipei, bắt đầu từ ngày 18 tháng Năm.
Giáo Hội tiếp tục giám sát chặt chẽ những diễn biến
Các vị lãnh đạo Giáo Hội bày tỏ lòng biết ơn và đặc biệt chú trọng đến sự thận trọng, an toàn, và khôn ngoan trong tiến trình tái mở cửa theo từng giai đoạn
Tầm nhìn của sáng kiến dành cho Trẻ em và Giới Trẻ là để củng cố đức tin của giới trẻ nơi Chúa Giê Su Ky Tô và giúp các em cùng gia đình mình tiến triển theo con đường giao ước khi các em gặp những thử thách trong cuộc sống.
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngay Sau của Cúa Giê Su Ky Tô tập trung vào các trách nhiệm thiêng liêng được chỉ định để hỗ trợ các tín hữu khi họ tiến triển trên con đường giao ước hướng đến cuộc sống vĩnh cửu.
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã gửi bức thư sau vào ngày 16 tháng Tư năm 2020, đến các vị lãnh đạo Giáo Hội trên toàn cầu.