All Articles

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã gửi bức thư sau vào ngày 16 tháng Tư năm 2020, đến các vị lãnh đạo Giáo Hội trên toàn cầu.
Trong thời gian đặc biệt, thường thì các giáo lễ có thể vẫn được thực hiện nếu thực hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Giáo Hội hỗ trợ các dự án ở 57 quốc gia
Bấm vào đây để đọc bản tóm tắt các tin tức và thông báo trong Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2020
(các phiên họp ngày Thứ Bảy)
Với sự an tâm rằng Chúa đang trông nom chúng ta
Cho dù chúng ta có nhiều niềm tin giống nhau, nhưng cũng có một vài khác biệt. Việc hiểu được những khác biệt đó có thể mang lại quan điểm quan trọng mà sẽ củng cố đức tin và mang lại sự hướng dẫn trong cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta hãy hiệp nhất đức tin của mình để cầu xin sự chữa lành thể xác lẫn tinh thần trên toàn thế giới.
Chủ Tịch Oaks giảng dạy rằng Đấng Cứu Rỗi tổ chức Giáo Hội của Ngài để giúp đỡ con cái của Thượng Đế xứng đáng cho sự tôn cao.
Khi mối lo ngại về việc COVID-19 tiếp tục lan rộng và các buổi lễ thờ phượng trong Giáo Hội được tạm hoãn lại trên toàn cầu, chúng ta hãy xem sứ điệp sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson về niềm hy vọng.
Thượng Đế đã nhiều lần mời con cái của Ngài hãy lắng nghe tiếng nói của Con Trai Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, để tìm kiếm câu trả lời, sự hướng dẫn, sự an ủi và bình an. Joseph Smith đã chấp nhận lời mời gọi ấy vào 200 năm trước. Anh chị em có thể nhận lời mời gọi giống như vậy ngày nay. Chủ Tịch Russell M. Nelson hỏi: 'Anh chị em nghe lời Ngài bằng cách nào?' #NgheLờiNgài
Sau đó, tôi mời anh chị em thờ phượng trong đền thờ và cầu nguyện để cảm nhận một cách sâu đậm tình yêu thương vô hạn của Đấng Cứu Rỗi dành cho anh chị em, để mỗi anh chị em có thể đạt được chứng ngôn của mình rằng Ngài hướng dẫn công việc thiêng liêng và vĩnh cửu này.