All Articles

Bởi vì mối quan ngại về nguy cơ lây lan virus corona, Đền Thờ Taiwan Taipei sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau khi kết thúc các phiên lễ thường lệ vào thứ Bảy, ngày 15 tháng Hai, năm 2020.
Lời Mời năm 2020 của Tôi Tới Anh Chị Em Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
Chủ Tịch Nelson đưa ra lời đề nghị giúp đỡ
Các Nguồn Tài Liệu cho Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em
Khám Phá, Thu Thập, Kết Nối
Tìm Thấy Niềm Vui trong Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em
Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình
Chào Mừng đến với Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em!
Hướng Dẫn Những Người Tư Vấn của Tiểu Giáo Khu cho Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình
Các Buổi Họp Phối Hợp của Tiểu Giáo Khu
Lập một Kế Hoạch của Tiểu Giáo Khu
Tổ Chức Công Việc Này