All Articles

Hàng cứu trợ — bao gồm túi ngủ, cũi và lều — đang được chuyển cho các cơ quan chính phủ địa phương, hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức phi chính phủ khác
Các vị lãnh đạo Giáo Hội khẩn nài rằng “sự bình an sẽ ở giữa các quốc gia và trong tấm lòng của chính chúng ta”
“Trở thành dân giao ước là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm. Đó là một trách nhiệm kèm với những ân phước to lớn đã được hứa.”
Chủ Tịch Nelson đã dẫn dắt Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ ngày 14 tháng Một năm 2018
Anh Cả Dieter F. Uchtdorf, cùng với vợ ông là Chị Harriet R. Uchtdorf, đã nói chuyện với các tín hữu của Giáo Hội ở Giáo Vùng Châu Á, Bắc Á, Thái Bình Dương và Philippines vào Chủ Nhật, ngày 9 tháng Một năm 2022.
“Chúng ta tìm cách quy tụ con cái của Thượng Đế lại để Ngài có thể ban phước cho họ. Chúng ta muốn làm như vậy theo cách mà mọi người đều cảm thấy được chào đón, quý trọng và yêu thương. Rất nhiều bạn bè của chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội, cần được giúp đỡ.”
“Các giáo lễ và giao ước của đền thờ cho phép chúng ta hiểu rõ hơn kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta ở đây trên thế gian; chúng giúp chúng ta duy trì quan điểm và tìm thấy hy vọng khi chúng ta đối mặt với những thử thách mỗi ngày; và chúng ban phước cho chúng ta với quyền năng để cải thiện cuộc sống của chúng ta khi chúng hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Cứu Rỗi một cách rõ ràng.”
Câu Chuyện Giáng Sinh phiên bản hiện đại trong video mới
Các tín hữu của trong khắp Giáo Vùng Châu Á đã được Anh Cả Elder Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Anh Cả Paul V. Johnson thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Các Thầy Bảy Mươi gặp gỡ qua các cuộc họp trực tuyến từ ngày 13 đến ngày 20 tháng Mười Một.
Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã làm gương cho tất cả chúng ta sống theo, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.
Lời Mời từ Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á
Tầm nhìn ngày càng được nâng cao về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được thể hiện qua một sự kêu gọi mới – Cố Vấn cho Tổ Chức của Giáo Vùng.