All Articles

Người Lãnh Đạo Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình của Tiểu Giáo Khu
Đây là những kho tàng của lẽ thật mà sẽ dẫn dắt bất cứ ai đọc sách này bằng sự chân thành đối với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.
Chủ Tịch Russell M. Nelson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang đến thăm Các Thánh Hữu và những người khác tại Đông Nam Á từ ngày 17 đến ngày 21 tháng Mười Một năm 2019.
Các Thánh Hữu tại Việt Nam ‘rất quan trọng đối với tương lai [Giáo Hội], họ là những người tiền phong’ tại đất nước của họ
Anh chị Nelsons và Anh chị Christoffersons đã rời Utah cho giáo vụ bảy ngày đến thăm Đông Nam Á này. Các vị lãnh đạo Giáo Hội toàn cầu sẽ đến thăm các quốc gia là cộng đồng sinh sống của khoảng 36.000 tín hữu Giáo Hội.
Sự phục sự của chúng ta là để giúp những người khác có cơ hội cảm nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh, do đó cho phép họ tự hành động và đi theo con đường giao ước.
Các vị lãnh đạo tôn giáo toàn cầu này sẽ đến thăm bốn quốc gia trong bảy ngày, với các chuyến đi đến Việt Nam, Cambodia, Singapore và Indonesia, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng Mười Một, năm 2019.
Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã làm gương cho tất cả chúng ta sống theo, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.
Giấy chứng nhận chính thức được cấp theo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo
Khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn thay đổi! Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình.
Chúng ta sẽ có sự hiểu biết và quyền năng của Thượng Đế để giúp chúng ta mang các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô đến cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc và chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Chúa.
Các chi tiết và bản vẽ bổ sung cho thấy kế hoạch trùng tu Đền Thờ Hong Kong China của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được công bố.