All Articles

Phép Báp Têm
Sự Hối Cải
Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô
Kiên Trì Đến Cùng
Dành cho Người Nói Chuyện
Dành cho Các Vị Lãnh Đạo
Tài liệu này cung ứng những ví dụ về các chủ đề nói chuyện trong lễ Tiệc Thánh. Đây chỉ là những đề nghị. Thánh Linh sẽ giúp các anh em biết chủ đề nào trong các chủ đề này hoặc các chủ đề khác sẽ mang lại lợi ích nhiều nhất cho các tín hữu.
'Vậy nên, người thuyết giảng và người nhận hiểu được nhau, và cả hai được gây dựng và cùng nhau vui vẻ.' GLGƯ 50:22
'... vì khi một người nói lên nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ truyền những lời ấy đến tâm hồn con cái loài người.” 2 Nê Phi 33:1
Sớm hoạch định và chuẩn bị bài nói chuyện của anh chị em, ngay từ ngày anh chị em nhận được sự chỉ định để có thêm thời gian cho Thánh Linh hướng dẫn và soi dẫn anh chị em
Dành cho Các Tín Hữu
Hàng cứu trợ — bao gồm túi ngủ, cũi và lều — đang được chuyển cho các cơ quan chính phủ địa phương, hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức phi chính phủ khác