All Articles

Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau trở thành nhà tài trợ tư nhân đơn lẻ lớn nhất cho đến nay khi ủng hộ chương trình ACT Accelerator và COVAX của UNICEF
Chúng ta gặp nguy hiểm về phần thuộc linh khi ngừng cảm nhận được Thánh Linh, nhưng với sự giúp đỡ của Đấng Ky Tô, chúng ta có thể khắc phục được sự chai đá về phần thuộc linh.
Đây là buổi đầu tiên trong sáu buổi họp đặc biệt giáo vùng được tổ chức bởi Giáo Hội trong tháng Hai và tháng Ba dành cho các bạn thành niên trẻ tuổi trên mọi lục địa
“Các phước lành của công việc phục vụ truyền giáo không chỉ dành cho những ai đang được phục vụ, mà còn bao gồm cả những người đang phục vụ mà đặt hết tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh vào công việc.”
“Chúng ta đừng cảm thấy bị quá đe dọa bởi sự khác biệt ý kiến,” Vị Sứ Đồ phát biểu trong một đại hội tự do tôn giáo diễn ra ở Texas.
Anh Cả Callister nhắc nhở chúng ta về quyền năng tuyệt đối của Sự Chuộc Tội và khuyến khích chúng ta duy trì tinh thần lạc quan trong đại dịch COVID-19
Giáo Hội hiện giúp chủng ngừa cho gần 117 triệu người kể từ năm 2002
Vị chủ tịch phái bộ truyền giáo mới và bạn đồng hành của họ để bắt đầu phục vụ vào Tháng Bảy
Chúng ta có thể tham gia cùng với Chủ Tịch Nelson dâng lên những lời cầu nguyện biết ơn của mình để cảm tạ về những gì chúng ta có, thay vì tập trung vào điều chúng ta không có.
Giới trẻ Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới sẽ có thể tìm đọc cuốn tạp chí toàn cầu dành riêng cho họ
Bắt đầu từ năm 2021, tạp chí đã được cập nhật dành cho trẻ em của Giáo Hội sẽ tiếp cận với hơn 90% các em nhỏ của các tín hữu trên toàn cầu
Hãy giảm bớt tiếng ồn ào trong mùa lễ Giáng Sinh này và suy ngẫm về sự kỳ diệu cùng sự vĩ đại của Vị Nam Tử của Thượng Đế