All Articles

  Sự lây lan của chủng virus corona mới đang tác động đến mọi mặttrong cuộc sống của người dân tại Hồng Kông.
  Giáo Hội tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến
  Với sự quan tâm sâu sắc đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, các vị lãnh đạo và tín hữu bên ngoài Hoa Kỳ không được khuyến khích để đi đến đại hội vào tháng Tư này
  Chính là nhờ sự làm việc mà nhiều người được ban phước. Chính nhờ sự đảm nhận trách nhiệm này trong các nhóm túc số các anh cả và các Hội Phụ Nữ mà các vị giám trợ sẽ có thể tập trung thời gian và những nỗ lực của họ cho thế hệ đang vươn lên.
  Bởi vì mối quan ngại về nguy cơ lây lan virus corona, Đền Thờ Taiwan Taipei sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau khi kết thúc các phiên lễ thường lệ vào thứ Bảy, ngày 15 tháng Hai, năm 2020.
  Lời Mời năm 2020 của Tôi Tới Anh Chị Em Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
  Chủ Tịch Nelson đưa ra lời đề nghị giúp đỡ
  Các Nguồn Tài Liệu cho Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em
  Khám Phá, Thu Thập, Kết Nối
  Tìm Thấy Niềm Vui trong Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em
  Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình