All Articles

Sau đó, tôi mời anh chị em thờ phượng trong đền thờ và cầu nguyện để cảm nhận một cách sâu đậm tình yêu thương vô hạn của Đấng Cứu Rỗi dành cho anh chị em, để mỗi anh chị em có thể đạt được chứng ngôn của mình rằng Ngài hướng dẫn công việc thiêng liêng và vĩnh cửu này.
Sự lây lan của chủng virus corona mới đang tác động đến mọi mặttrong cuộc sống của người dân tại Hồng Kông.
Giáo Hội tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến
Với sự quan tâm sâu sắc đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, các vị lãnh đạo và tín hữu bên ngoài Hoa Kỳ không được khuyến khích để đi đến đại hội vào tháng Tư này
Chính là nhờ sự làm việc mà nhiều người được ban phước. Chính nhờ sự đảm nhận trách nhiệm này trong các nhóm túc số các anh cả và các Hội Phụ Nữ mà các vị giám trợ sẽ có thể tập trung thời gian và những nỗ lực của họ cho thế hệ đang vươn lên.
Bởi vì mối quan ngại về nguy cơ lây lan virus corona, Đền Thờ Taiwan Taipei sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau khi kết thúc các phiên lễ thường lệ vào thứ Bảy, ngày 15 tháng Hai, năm 2020.
Lời Mời năm 2020 của Tôi Tới Anh Chị Em Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
Chủ Tịch Nelson đưa ra lời đề nghị giúp đỡ
Các Nguồn Tài Liệu cho Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em
Khám Phá, Thu Thập, Kết Nối
Tìm Thấy Niềm Vui trong Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em