All Articles

Tất cả chúng ta đều đến và dự phần Tiệc Thánh để tưởng nhớ tới Sự Chuộc Tội của Vị Nam Tử của Thượng Đế và để làm chứng cho sự sẵn lòng của chúng ta để mang lấy danh Ngài.
Chúng ta có thể tìm đến tất cả mọi người với tình yêu thương, chia sẻ đức tin của mình và mời gọi họ tham gia với chúng ta. Khi bạn bè của chúng ta đến nhà thờ, chúng ta có thể giúp họ tìm kiếm những mối liên hệ và cảm thấy là một phần của nhóm bạn bè.
Tất cả chúng tôi đều góp phần bảo tồn các nguồn tài nguyên quan trọng và cần thiết để duy trì sự sống — đặc biệt là nước — và chúng tôi mời những người khác cùng tham gia giảm bớt việc sử dụng nước ở bất cứ nơi nào có thể
Đạt Được Lợi Ích Tối Đa Từ Lễ Tiệc Thánh
Đấng Cứu Rỗi và Tiệc Thánh
'Tôi nên nghĩ về điều gì trong lễ Tiệc Thánh?'
Dạy Trẻ Em Thờ Phượng
Giúp Con Cái Lắng Nghe
Vui Hưởng Lễ Tiệc Thánh cùng Con Cái
Cầu xin cho tất cả chúng ta đều tìm thấy niềm vui mà đến từ sự phục vụ thiêng liêng khi chào đón các tín hữu mới và các tín hữu tích cực trở lại đến tham dự lễ Tiệc Thánh, nơi mà họ có thể cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.
Việc Thờ Phượng trong Lễ Tiệc Thánh
Buổi Lễ Tiệc Thánh Có Phải Là một Kinh Nghiệm Tuyệt Vời đối với Anh Chị Em không?