All Articles

“Các phước lành của công việc phục vụ truyền giáo không chỉ dành cho những ai đang được phục vụ, mà còn bao gồm cả những người đang phục vụ mà đặt hết tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh vào công việc.”
“Chúng ta đừng cảm thấy bị quá đe dọa bởi sự khác biệt ý kiến,” Vị Sứ Đồ phát biểu trong một đại hội tự do tôn giáo diễn ra ở Texas.
Anh Cả Callister nhắc nhở chúng ta về quyền năng tuyệt đối của Sự Chuộc Tội và khuyến khích chúng ta duy trì tinh thần lạc quan trong đại dịch COVID-19
Giáo Hội hiện giúp chủng ngừa cho gần 117 triệu người kể từ năm 2002
Vị chủ tịch phái bộ truyền giáo mới và bạn đồng hành của họ để bắt đầu phục vụ vào Tháng Bảy
Chúng ta có thể tham gia cùng với Chủ Tịch Nelson dâng lên những lời cầu nguyện biết ơn của mình để cảm tạ về những gì chúng ta có, thay vì tập trung vào điều chúng ta không có.
Giới trẻ Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới sẽ có thể tìm đọc cuốn tạp chí toàn cầu dành riêng cho họ
Bắt đầu từ năm 2021, tạp chí đã được cập nhật dành cho trẻ em của Giáo Hội sẽ tiếp cận với hơn 90% các em nhỏ của các tín hữu trên toàn cầu
Hãy giảm bớt tiếng ồn ào trong mùa lễ Giáng Sinh này và suy ngẫm về sự kỳ diệu cùng sự vĩ đại của Vị Nam Tử của Thượng Đế
“Khi chúng ta tham gia cùng với vị tiên tri trong việc suy ngẫm về ý nghĩa mới này và tìm cách áp dụng định nghĩa này trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì chúng ta sẽ khám phá ra những mức độ hạnh phúc và bình an mới trong Đấng Ky Tô. Hãy cùng tôi xem xét ba cách “để cho Thượng Đế ngự trị” trong cuộc sống của chúng ta.”
Chủ tịch đã nói thêm: Hãy tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn trong mùa Giáng Sinh qua “việc yêu thương và phục vụ người khác, từng người một”
Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã làm gương cho tất cả chúng ta sống theo, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.