All Articles

“Các giáo lễ và giao ước của đền thờ cho phép chúng ta hiểu rõ hơn kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta ở đây trên thế gian; chúng giúp chúng ta duy trì quan điểm và tìm thấy hy vọng khi chúng ta đối mặt với những thử thách mỗi ngày; và chúng ban phước cho chúng ta với quyền năng để cải thiện cuộc sống của chúng ta khi chúng hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Cứu Rỗi một cách rõ ràng.”
Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã làm gương cho tất cả chúng ta sống theo, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.
Lời Mời từ Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á
Tầm nhìn ngày càng được nâng cao về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được thể hiện qua một sự kêu gọi mới – Cố Vấn cho Tổ Chức của Giáo Vùng.
Chủ Tịch Russell M. Nelson ngỏ lời tại buổi quy tụ toàn cầu: Hãy tìm kiếm lẽ thật ‘thuần khiết’, củng cố thêm nền móng thuộc linh của anh chị em và dành thời gian cho Chúa.
Công nghệ tiên tiến cho phép Chị Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, và Chị Camille N. Johnson, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi, có chuyến thăm trực tuyến đến Giáo Vùng Châu Á từ ngày 4 đến ngày 12 tháng Chín.
“Khi anh chị em dạy con cái mình tuân giữ những lời hứa đơn giản khi chúng còn nhỏ, thì điều này sẽ tạo nên một mẫu mực giúp chúng có sức mạnh để tuân giữ các giao ước thiêng liêng về sau trong cuộc sống.”
Vào ngày 26 tháng Bảy năm 2021, Chủ Tịch Larry K. Hughes và Chị Janece Hughes đã bắt đầu công việc chỉ định ba năm của họ để chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Hà Nội Việt Nam.
“Mặc dù chúng ta nợ Đấng Cứu Rỗi của mình một món nợ vĩnh cửu mà không thể hoàn trả, tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta là hãy yêu thương Thượng Đế, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và phát triển tình yêu thương dành cho tất cả mọi người.”
Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức với Anh Cả David P. Homer là vị Chủ Tịch Giáo Vùng mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, năm 2021.
Sẽ là đền thờ đầu tiên của Giáo Hội ở Campuchia
“Chúng ta có thể thắng cuộc chiến này nếu mọi người nghe theo những khuyến cáo khôn ngoan và thận trọng từ các chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo chính phủ”