Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  174

  Thánh Lễ Tưởng Niệm Ngài

  (While of These Emblems We Partake)

  1. Tôn cao danh Đấng cứu chuộc trần gian.

  Hôm nay dự thánh lễ tưởng niệm Ngài.

  Xin nhớ luôn luôn và hứa luôn luôn.

  Thật sạch đôi tay , trắng trong linh hồn.

   

  2. Vì loài người máu Chúa đã tràn tuôn.

  Vì loài người Chúa chết trên trên thập tự.

  Xua hết âm u bằng huyết hy sinh.

  Vì lòng thương ta đớn đau thân Ngài.

   

  3. Vì loài người đã bất tuân điều răn,

  Giê Su cam chết để cứu chuộc họ

  Thoát ách ma vương dày xéo bao

  Năm khỏi một sự chết khiếp kinh muôn đời.

   

  4. Ta nay phục sinh như Cha ngày xưa

  Cùng được giải cứu đến nơi huy hoàng.

  Ta hết thương đau sự chết lui xa.

  Cùng Ngài là Chúa, sống muôn muôn đời.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>