Thánh Ca

  Thánh Ca

  182

  Ta Cất Tiếng Hát Vinh Danh Giê Su

  (We'll Sing All Hail to Jesus' Name)

  25

  1. Ta cất tiếng hát vinh danh Giê Su.

  Ngợi khen tôn vinh Cứu Chúa

  Đã hy sinh mạng Ngài trên Gô Gô Tha,

  Hầu cho chúng ta được sống.

   

  2. Từ cõi chết sống dậy khỏi mộ phần.

  Mừng thay Giê Su Thắng cái chết

  Cho nhân loại. Thiên đường được Ngài mở rộng.

  Rồi đây ta sẽ được sống.

   

  3. Ngài chiến thắng nấm mộ của tử thần.

  Ngài giập đầu con rắn đó,

  Và mở ngục tù cho ta được tự do,

  Để ta thoát khỏi ngục giới.

   

  4. Xin bánh nước thánh soi rọi lòng này.

  Nguyện luôn ghi sâu nhớ đến

  Công ơn Ngài. Vì Ngài hy sinh xác thân,

  Hầu cho chúng ta được cứu.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>