Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  282

  Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát

  (We Meet Again In Sabbath School)

  1. Cùng hạnh ngộ nơi Sa Bát yêu dấu

  đúng vào ngày riêng của Chú

  Tại nơi muôn hân hoan luôn xuất phát

  với yêu thương khắp mọi nơi

  Cùng nhau dâng câu hát khen khen ngợi

  Chúa Cha cai trị cõi trời

  Lòng ghi ơn sâu giọng ta bay vút

  kính khen ơn cứu chuộc ta

   

  2. Gặp nhau lại nơi Sa Bát vui bấy

  đề học lời răn của Chúa

  Đường hẹp dồn chân nhưng đưa ta đến

  khôn ngoan thông sáng hằng mong.

  Lạy Cha xin cho Thánh Linh đến ngự

  trái tim chúng con chân thành.

  Thành tâm thương yêu và hầu việc

  Chúa muôn đời không dám lìa xa.

   

  3. Ngày nay gặp nhau mừng vui khôn xiết

  có thầy bạn luôn yêu mến

  Tại đây bình an kề vai ta quyết

  nghe lời ơn phước truyền rao

  Và ghi sâu tâm trí bao lẽ thật

  phúc âm nghĩa soi tỏ tường

  Hằng năm cùng nhau ngày Sa Bát

  nhớ ta mong ta sẽ gặp nhau.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>