Thánh Ca

  Thánh Ca

  273

  Lẽ Thật Xuất Phát Từ Tim Ta

  (Truth Reflects Upon Our Senses)

  1.Trong tim ta hiện ra lẽ chân thật,

  như dương quang phúc âm tỏ tường.

  Vì còn ai làm điều không xứng đáng,

  là tự mang muôn ngàn xấu xa.

  Chúa đã phán ”Đừng nên đoán xét người”

  cho thân anh tránh bao luận tội.

  Điều mình cho rộng lượng hay chấp nhất

  thì sẽ được cho như vậy.

   

  (Điệp khúc)

  Phước bấy Chúa Đấng hằng đưa dắt lối.

  Cho ta đi đến nơi bờ êm.

  Muôn thiên sứ đón ta đi cùng ta.

  Ngợi khen Chúa hằng muôn muôn đời.

   

  2.Chúa đã phán “Cần khiêm tốn nhu mì”.

  Chưa thanh cao chớ nên xét người.

  Lòng còn mong được sạch trong thanh khiết

  thì phải yêu chân thật mới nên.

  Thánh ý Chúa thật không dễ theo nào,

  duy ta luôn gắng công vâng lời.

  Thật lòng yêu người bạn hàng xóm, ấy

  là đi đúng đường ngay nhưng hẹp.

  (Điệp khúc)

   

  3. Có lúc nói cùng bạn hữu quanh mình:

  “Anh ơi anh, mắt anh vương bụi.

  Nào người ơi, ngẩng đầu lên chút nữa,

  là bạn nhau , tôi tìm lấy ra.

  Đến lúc ấy lại trông khó tinh tường.

  Ngay thân ta mắt ta đã mờ.

  Kẻ gần hơn, ồ sao ta vướng vất.

  Thì ra có dằm trong mắt ta

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>