Thánh Ca

  Thánh Ca

  194

  Xa Xa Có Một Đồi Xanh

  (There is a Green Hill Far Away)

  24

  1. Trông nơi xa xa thấp thoáng một thành.

  Ngoài kia có một đồi xanh.

  Nơi trên thập giá Ngài chết đóng đinh

  Vì cứu chuộc bao tội ta.

   

  2. Chúa hỡi Chúa khốn khó biết dường nào.

  Làm sao con ghi được hết.

  Nhưng con tin chắc Ngài chết khổ đau.

  Vì chúng con tội dường bao.

   

  3. Chúa hỡi, mãi mãi giá cứu chuộc này.

  Ngoài Chúa chẳng ai làm xong.

  Chỉ có Cứu Chúa được mở Thiên đàng,

  Cho chúng con đi vào trong.

   

  4. Huyết Chúa quý báu thắm thiết dường nào.

  Và con phải yêu Ngài nữa.

  Con tin nơi Cứu Chúa biết ăn năn.

  Vâng giữ luôn mọi điều răn.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>