Thánh Ca

    Thánh Ca

    2

    Thánh Linh của Thượng Đế

    (The Spirit of God)

    28

    1. Thần linh Cha chí thánh như lửa hồng đang tỏa lan
    Đang hiện trong thế gian bao vinh quang của ngày sau.
    Khải Linh như ơn phước lưu truyền từ xưa đang trở lại
    thiên thần dương cánh bay tìm đến thăm nơi trần gian.

    (Điệp khúc)
    Ca lên nào ca lên cùng đoàn thiên binh đang rợp trời.
    Hô sa na Hô sa na ngợi Chúa tôi trên cao.
    Bao hiển vinh cõi trời hết thảy xin cho danh Cha từ
    nay cho đến muôn đời mãi mãi sau này A Men.

    2. Giê Hô Va soi trí, thêm thông minh cho thánh đồ
    Phục hồi mọi phán tuyên và chứng nhân như ngày xưa.
    Quyền oai như thông sáng Chúa yêu thương đang vang khắp nơi,
    Bức màn che thế gian này cháy tiêu trong lửa thiêng.
    (Điệp khúc)

    3. Họp nhau trong tôn kính ta cần cù ta chung nhau
    Đem truyền danh nước thiên đàng khắp nổi nơi đều nghe.
    Rằng ta luôn tin kính nên từ rày Cha ban cho ta
    rất nhiều hiện thấy luôn ngàn thánh ân của ngày sau. 
    (Điệp khúc)

    4. Ngày mai khi ơn phước tuôn đầy tràn thế gian này
    Chiên lành cùng mãnh sư hiệp với nhau trong tình thân.
    Tại Si Ôn vương quốc dân tộc Ngài tiếp rước vương miện
    Giê Su hiện xuống cõi đời giữa muôn muôn hào quang.
    (Điệp khúc)

    Nguyên văn: William W. Phelps, 1792-1872. Được gồm vào trong sách thánh ca đầu tiên của các THNS, 1835. Được ca ở buổi lễ cung hiến Đền Thờ Kirtland năm 1836.
    Nhạc: Anon., ca. 1844

      trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>