Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  89

  Chúa Là Sự Sáng của Tôi

  (The Lord Is My Light)

  1. Giê Su là sự sáng. Ta há sợ chi nữa

  Mỗi phút ngày hay đêm có Chúa gần bên hoài.

  Ngài còn là sự cứu rỗi tôi thoát đường tội lỗi

  Tôi được biết chắc chắn điều này do lời Thánh Linh.

   

  (Điệp khúc)

  giọng cao:

  Nguồn sáng chính là Giê Su,

  Là nguồn vui sướng, là bài ca.

  Mọi lúc đêm hay ngày, Giê Su đưa dắt dìu bước tôi.

   

  giọng thầm:

  Nguồn sáng là Giê Su

  Nguồn sáng là Giê Su

  Là nguồn vui sướng, là bài ca

  Mọi lúc đêm hay ngày

  Mọi lúc đêm hay ngày, Giê Su đưa dắt dìu bước tôi.

   

  2. Giê Su là sự sáng xuyên bức màn mây tối

  Tôi vững vàng niềm tin ngước nhìn Ngài trên trời

  Giê Su ngàn muôn lúc trước cho đến ngàn năm sau

  Cai trị chốn thiên cung rạng ngời lo gì nữa đâu?

  iệp khúc)

   

  3. Giê Su là sự sáng luôn sức mạnh của tôi

  Trong oai quyền Ngài ban tôi sẽ vượt muôn dặm

  Hằng ngày lòng tôi yếu đuối Chúa phủ lòng thương xót

  Tôi được Chúa ban phước mỗi giờ mỗi một bước đi.

  (Điệp khúc)

   

  4. Giê Su là sự sáng là tất cả cho tôi.

  Khi Chúa đặt chân đến, tối tăm lặng xa liền

  Giê Su là Đấng Cứu rỗi, cứu Chúa và Vua tôi

  Chung nhau hát lên câu ca này kính ngợi Chúa tôi.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>