Thánh Ca

  Thánh Ca

  305

  Ánh Sáng Thiêng Liêng

  (The Light Divine)

  1. Muôn hoa trên rừng cây cỏ núi đồi

  đón chào ánh sáng thiêng liêng.

  Dâng cao trong hồn con nổi chan chứa

  sức sống hạnh phúc tràn lan.

   

  (Điệp khúc)

  Ánh sáng ấy chúng con nguyện cầu

  luôn soi dân hồn con.

  Xin cho con mở mắt để nhận

  biết ý Chúa luôn luôn.

  Ánh sáng Phúc Âm phải được dạy

  là công tác của Ngài giao.

  Niềm tin vẫn trong tâm hồn rực sáng

  Chân lý luôn soi đường.

   

  2. Xin cho muôn đời chiếu sáng đức tin

  nơi hồn của mỗi trẻ thơ.

  Như hoa dang còn e ấp. Chờ đón

  đến lúc rộ nở đầy hương

  (Điệp khúc)

   

  3. Hôm nay con vì vắng thiếu đức tin

  nên chẳng hiểu Thánh Ý Cha.

  Xin cho tâm hồn con được thanh tẩy

  để cố học hỏi lời Cha.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>