Âm Nhạc

Âm Nhạc

52

Bình Minh Đang Lên

(The Day Dawn is Breaking)

1. Hãy cùng mừng vui hướng về ngày cứu rỗi của chúng ta.
Ta không còn lang thang như những kẻ xa lạ nữa.
Tin lành được rao giảng truyền ra khắp nơi trên thế gian.
Giờ cứu chuộc sẽ đến không còn bao lâu nữa đâu.

(Điệp khúc)
Khi ấy mọi việc hứa xưa, Thánh Hữu sẽ được ban cho.
Khi ấy họ sẽ không còn bị ai phiền nhiều nữa.
Và huyền diệu thay, thế gian sẽ trở thành Vườn Ê Đen.
Và Giê Su sẽ phán: “Về đi, Y Sơ Ra Ên.”
 
2. Và rồi ta sẽ thương yêu nhau, hết còn lừa dối nhau.
Song một tâm, một lòng hiệp lực làm điều thẳng ngay.
Và rồi khi những kẻ gian tham ác sợ sệt, hãi kinh,
Ta sẽ trông ngày Chúa sẽ trở lại trên thế gian.
(Điệp khúc)
 
3. Ta đặt lòng tin tưởng nơi Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.
Dẫn dắt ta vượt qua những nỗi đau khổ buồn phiền.
Và rồi khi qua những tai ương với mùa gặt đã xong.
Ta sẽ sống lại với người lành ngay, lúc Chúa đến
 
Khi ấy mọi việc hứa xưa, Thánh Hữu sẽ được ban cho.
Họ sẽ với các sứ thiên được đội mão thiên triều.
Và huyền diệu thay, thế gian sẽ trở thành Vườn Ê Đen.
Rồi Đấng Christ cùng với dân Ngài thành một mãi mãi.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>