Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  304

  Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật

  (Teach Me to Walk in the Light)

  66

  1. Dạy con bước đi vào lẽ thật tình yêu Ngài.

  Dạy con biết khấn cầu Cha mến yêu trên trời.

  Dạy dỗ con biết những điều tốt đúng ý Cha.

  Giúp dạy, giúp dạy con bước đi trong lẽ thật.

   

  2. Cùng nhau đến đây học hỏi những điều răn Ngài.

  Hỡi con trẻ, hãy cùng nhau đến đây soi tìm.

  Lẽ thật quang vinh, ngõ hầu ta có lối đi.

  Trở về chốn hiện diện của Cha trên trời.

   

  3. Cảm tạ Đức Chúa Trời ban cho con ngày này.

  Một đường lối ngay lành dẫn đến ở bên Ngài.

  Cảm tạ Cha với những bài ca tán mỹ Cha.

  Vui mừng, rất mừng được bước trong lẽ thật.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>