Thánh Ca

  Thánh Ca

  147

  Đẹp Thay Công Việc Của Chúa

  (Sweet Is the Work)

  13

  1. Đẹp thay công việc của Chúa Vua tôi.

  Ngợi khen tôn vinh danh Chúa mãi thôi.

  Nguyện luôn theo lối Ngài dẫn dắt đưa.

  Truyền rao lẽ thật gìn giữ điều răn.

   

  2. Đẹp thay ngày Sa Bát thánh thiêng liêng,

  ngày nghỉ ngơi mọi lo âu trần gian.

  Tim tôi vui sướng kề bên Chúa tôi.

  Như Đa Vít xưa nhạc trỗi mừng vui.

   

  3. Lòng tôi hân hoan nơi Chúa Vua tôi.

  Đầy hạnh phước thay tiếng nói của Chúa.

  Việc làm của Chúa đầy lúc thấy Ngài.

  Được nhìn gương mặt Ngài mĩm cười vui.

   

  4. Mừng vui ca khen dâng lên Chúa Thánh.

  Ngợi khen tôn vinh danh Chúa mãi thôi.

  Lòng đầy hoan hỷ vào lúc thấy Ngài.

  Được nhìn gương mặt Ngài mĩm cười vui.

   

  5. Tội lỗi tôi mang rồi sẽ được tha.

  Nhờ quyền năng nơi Đức Chúa Trời tôi!

  Tôi nguyện tuân giữ điều răn của Chúa tôi.

  Sa tăng hết phương lừa tôi được nữa.

   

  6. Rồi tôi sẽ đươc trông thấy Chúa Thánh.

  Ngài đầy ân điển thương xót bao la.

  Tôi luôn mong ước kề bên Chúa Thánh tôi.

  Trong nơi vĩnh cửu viềm vui tràn đầy.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>