Thánh Ca

  Thánh Ca

  142

  Giờ Tôi Cầu Xin

  (Sweet Hour of Prayer)

  1. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm thay.

  Cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay

  Giục tôi quì nơi bệ Cha yêu dấu.

  Trút luôn tâm tư, nguyện ước, nhu cầu

  Gặp lúc đau đớn, xót xa, buồn than

  Ngài đến an ủi tâm linh nhẹ nhàng.

  Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới

  Ấy do những phút cầu xin thiết tha

  Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới

  Ấy do những phút cầu Chúa thứ tha.

   

  2. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm thay.

  Cánh thiêng đem theo lời tôi vút bay

  Trình lên cho Cha rằng tôi luôn tin

  Chúa chắc ban ơn người ngóng trông Ngài.

  Vì Chúa khuyên kiếm Chúa ở mọi nơi,

  Tin tưởng Kinh Thánh, trông cậy ơn Ngài,

  Vậy nên tôi đem phiền lo bối rối

  Hiến lên, dâng lên cầu xin trước ngôi

  Vậy nên tôi đem phiền lo bối rối

  Hiến lên, dâng lên cầu khấn ngôi trời.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>