Thánh Ca

  Thánh Ca

  156

  Ta Hát Khúc Chia Tay

  (Sing We Now At Parting)

  1. Đến lúc giờ chia tay rồi.

  Hãy cùng hát thêm một bài.

  Kính dâng phụ thân trên trời,

  Khúc hát rất tuyệt vời.

  Xin Ngài ban tình yêu cao cả.

  Mãi chăm nom con Ngài.

  Giờ này cùng vui hát chúc

  Tôn và cảm tạ Ngài.

   

  2. Ca ngợi lòng khoan dung Ngài.

  Chúc tụng Đấng nhân từ.

  Cảm tạ vạn muôn ơn lành,

  Chúa cho ta hàng ngày.

  Nay cùng dâng một bài thật vui.

  Tiếng hát vang tận trời.

  Mời Ngài giờ thưởng thức

  Tiếng hát dịu êm tuyệt vời.

   

  3. Chúa cứu chuộc cho nhân loại.

  Hãy nghe khúc hát chúc tụng Ngài.

  Trước bệ Ngài xin tôn thờ,

  Bên cạnh Ngài thì thầm

  Nguyện cầu ơn Ngài bằng kề bên.

  Mãi chăm lo hộ trì.

  Giờ này cùng vui hát chúc

  Tôn và cảm tạ Ngài.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>