Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  204

  Đêm Thanh Bình

  (Silent Night)

  53

  1. Đêm thanh bình. Đêm ơn lành.

  Chính giữa trời, sao sáng ngời.

  Đem tin Đấng cứu tinh đã ra đời.

  Đem ơn phước an vui tới muôn người.

  Đây Thiên Chúa, vua tình yêu.

  Chúa Hài Nhi, ôi mỹ miều.

   

  2. Đêm thanh bình. Đêm ơn lành.

  Khắp chín tầng, bao thiên thần.

  Dâng lên Chúa vinh quang chốn thiên tòa.

  Muôn câu hát vang Ha Lê Lu Gia.

  Đây Cứu Chúa đã hạ thân.

  Đây lời Chúa nên người trần.

   

  3. Đêm thanh bình. Đêm ơn lành.

  Con Chúa Trời, yêu nhân loại

  Đem ánh sáng xua tan bóng mây mù.

  Đem yêu mến cho nhân gian hết hận thù.

  Vinh danh Chúa trên trời cao.

  Nay bình an khắp địa cầu.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>