Thánh Ca

  Thánh Ca

  144

  Giờ Phút Yên Tịnh

  (Secret Prayer)

  1. Một đôi khi tâm hồn con an vui

  Quên hết mối lo phiền ưu.

  Là chính lúc bước gần Cha toàn năng

  Lúc con khấn nguyện kêu cầu.

   

  (Điệp khúc)

  Ước nguyện lòng con mãi nhiệt thành

  Đêm qua ngày thành tâm nguyện cầu.

  Nguyện xin Chúa gần bên đưa dắt

  giúp đỡ trên bước đường hiểm nguy.

   

  2. Đường nẻo nhỏ thẳng tận thông thiên

  Cung nơi có sứ thiên ngợi ca.

  Vào đến chốn ấy là khi con nhớ

  Hết tâm luôn thầm nguyện cầu.

  (Điệp khúc)

   

  3. Cuộc sống như con thuyền đang phiêu lưu

  Gặp sóng lớn đe dọa luôn.

  An ủi lớn nhất là con luôn biết

  Chúa lắng nghe lời nguyện cầu.

  (Điệp khúc)

   

  4.Đường đi gian nan gặp bao chông gai

  Cuộc sống khó khăn hiểm nguy.

  Vị Chúa sẽ đến, sẽ đến cứu giúp

  Nếu con chân thành nguyện cầu.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>