Thánh Ca

  Thánh Ca

  6

  Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên

  (Reedemer of Israel)

  5

  1. Một nguồn vui khôn xiết Cứu Chúa Y Sơ Ra Ên.

  Là chính Đấng chúng ta xin ơn lành.

  Là bóng mát trong ngày, nguồn soi sáng lúc đêm trường.

  Là vua ta là Đấng ta trông chờ.

   

  2.Thật còn không lâu nữa Chúa đến gom con chiên Ngài.

  Bầy chiên đi hoan lạc nơi cô quạnh.

  Bầy chiên khóc than trong vực sâu chết Chúa đem về.

  Về Si Ôn gần Chúa yêu thương hoài.

   

  3. Ngày nào xưa ta nhớ nước mắt rơi kêu tên Ngài.

  Tội lỗi quấn lấy ta trong sa mạc.

  Nhìn ta khóc u sầu bầy quỷ dữ mỉm miệng cười.

  Rồi Y Sơ Ra Ên sẽ được ơn lành.

   

  4. Là đàn con trong Chúa phước cho ta muôn muôn đời.

  Nhiều dấu báo trước đã thấy xuất hiện.

  Đừng khóc hãy tin Ngài vì nước Chúa ta Được vào.

  Giờ phút cứu chuộc đến không lâu nào.

   

  5. Phục hồi nguồn soi sáng, hỡi Chúa Y Sơ Ra Ên,

  Là Đấng Cứu Rỗi của con trên đời.

  Xin Chúa dẫn dắt con, an ủi con lúc đêm trường.

  Và đưa con về chốn thiêng liêng Ngài.

   

  6. Ngài nhìn! Kìa, vô số sứ thiên hân hoan bui mừng.

  Họ tán mỹ vinh danh ca khen Ngài.

  Bầy chiên trông đợi chờ lời của Chúa phán bảo họ:

  Về chốn thánh Ngài sẽ được an lành.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>