Thánh Ca

  Thánh Ca

  272

  Này Lẽ Thật Là Gì?

  (Oh Say, What Is Truth?)

  31

  1. Này lẽ thật là gì? Là viên ngọc sàng ngời,

  là ngọc đá quý giá nhất trên trần gian.

  Vì lẽ thật vô giá không chi có thể sánh bằng.

  Quyền trượng của vua chúa so lẽ thật không ra chi,

  mà chỉ được xem như là rác bẩn thôi.

   

  2. Này lẽ thật là gì? Là phần thưởng rạng ngời

  mà loài người và các Chúa ước tìm ra.

  Tìm lẽ thật nơi hố sâu rừng thẫm núi non cao.

  Hãy tìm kiếm khắp chốn thế gian. Vì bởi lẽ thật

  là mục tiêu chúng ta cần phải đạt được.

   

  3. Này lẽ thật là gì? Lẽ thật là tận cùng,

  là đầu vân vật, có trước với thời gian.

  Dù cho trời đất có qua đi nữa. Nhưng lẽ thật

  vẫn bền vững mãi mãi không bao giờ đổi thay.

  Là ngọn đuốc soi dẫn đến vinh quang.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>