Âm Nhạc

Âm Nhạc

159

Ngày Gần Tàn Rồi

(Now the Day is Over)

1. Giờ này ngày gần tàn rồi.

Đêm đang nhẹ bước chân đến.

Bóng tối phủ khắp nơi nơi.

Dần dần đầy bầu trời.

 

2. Người mệt nhọc được Giê Su.

Ban cho bình an ngủ yên.

Mắt nhắm chẳng e người thù.

Như Ngài hằng hộ phù.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>