Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  131

  Cần Nhiều Thánh Thiện Nơi Tôi

  (More Holiness Give Me)

  1. Cần điều thánh thiện nơi tôi,

  Cần nhiều cố gắng hơn

  Cần bền chí khi khổ đau,

  Ăn năn vì tội mang

  Xin luôn tin tưởng nơi Ngài,

  Đấng hay chăm sóc tôi

  Hân hoan khi biết hy sinh,

  Luôn chân thành nguyện cầu.

   

  2. Cần lòng biết ơn nơi tôi,

  Cần sự trung tín luôn

  Tôi sẽ hãnh diện nơi Ngài,

  Hy vọng qua lời Ngài

  Chia sẻ nỗi đau của Ngài,

  Và cùng với nỗi buồn

  Khiêm nhu đón lấy thử thách,

  Ngợi khen khi an lành

   

  3. Cần sự thánh sạch trong tôi,

  Cần Ngài thêm sức cho

  Để tội lỗi không bủa vây,

  Sẵn sàng về nhà Cha

  Cổng Vương Quốc sẽ đón tôi,

  Một kẻ đã đổi thay

  Ơn phước ban xuống cho tôi,

  Để sống giống như Ngài

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>