Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  308

  Hãy Yêu Mến Đồng Loài

  (Love One Another)

  Hãy yêu mến đồng loài,

  Như ta đã yêu người.

  Điều răn mới ban cho:

  hãy yêu thương mọi người.

  Như thế mới biết được,

  người đang dẫn bước theo ta,

  Thì ngươi phải thật

  lòng yêu mến lẫn nhau.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>