Thánh Ca

  Thánh Ca

  294

  Giờ Có Mến Yêu Trong Nhà Tôi

  (Love at Home)

  44

  1. Giờ có mến yêu trong nhà tôi.

  Giờ tươi đẹp khắp nơi.

  Giờ có mến yêu trong nhà tôi.

  Cùng tiếng ca hát mừng.

  Bình an nơi nơi cùng chen lối.

  Cười thêm vui tươi ở mọi nơi.

  Thời gian lướt xuôi êm và nhanh.

  Nhờ mến yêu khăp nhà.

  Tình mến yêu trong nhà tôi.

  Thời gian lướt xuôi êm và nhanh.

  Nhờ mến yêu mọi nơi.

   

  2.Giờ có mến yêu trong nhà tôi.

  Là vui mừng khắp nơi.

  Giơ có mến yêu trong nhà tôi.

  Thù ghét tan biến dần.

  Kề chân tôi hoa hồng đang nở.

  Vưởn hoa dân gian đẹp vô biên.

  Tạo cuộc sống chứa chan niềm vui.

  Nhờ mến yêu khắp nhà.

  Tình mến yêu trong nhà tôi.

  Tạo cuộc sống chứa chan niềm vui.

  Nhờ mến yêu mọi nơi.

   

  3. Giờ có mến yêu trong nhà tôi.

  Ngài trên trời rất vui.

  Giơ có mến yêu trong nhà tôi.

  Từ ái cho mỗi người.

  Lờ ca trong nghe dường tiếng suối.

  Trời xanh đang thêm rọi tươi sáng.

  Kìa trên cao Chúa vui cười tươi.

  Nhờ mến yêu khắp nhà.

  Tình mến yêu trong nhà tôi.

  Kìa trên cao Chúa vui cười tươi.

  Nhờ mến yêu mọi nơi.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>