Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  243

  Nào Cùng Nhau Bước Mạnh

  (Let Us All Press On)

  10

  1. Nào cùng nhau bước mạnh, công việc Chúa ta làm xong.

  Đến khi đời hết đi sẽ có một món quà.

  Cầm giơ lên kiếm mình ngời sắc bén quyền năng.

  Gươm ấy mang tên lẽ thật.

   

  (Điệp khúc)

  a. Chớ sợ khi quân thù hiệp nhau chống ta.

  vững lòng vì có Chúa ở bên ta rồi.

  Mọi lời dèm pha ta xem thường.

  Lời của Chúa, ta ghi lòng vâng theo duy một Ngài thôi.

   

  b. Chớ sợ hãi chi khi quân thù hiệp nhau chống ta.

  Ta sẽ thắng được quân thù vì có Chúa ở bên ta rồi.

  Ta không sợ người ác và ta xem thường mọi lời của chúng.

  Nhưng ta ghi lòng lời của Chúa, vâng theo Ngài thôi, vâng theo Ngài thôi.

   

  2. Dù cho ta ít người ta thề không bao giờ lui.

  Trước quân thù rất đông cũng không hề hãi sợ.

  Một quyền năng vô hình rồi sẽ giúp anh và tôi.

  Rạng chiếu vinh quang lẽ thật.

  (Điệp khúc)

   

  3. Ngày nào ta biết làm ngay lành ta sẽ không sợ chi.

  Chính bởi vì Chúa ta sẽ ớ cùng muôn dời.

  Và trong cơn khốn cùng Ngài sẽ dắt dìu ta.

  Ban phát vinh quang lẽ thật.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>