Thánh Ca

  Thánh Ca

  26

  Lời Cầu Nguyện Đầu Tiên Của Giô Sép Xi Mích

  (Joseph Smith's First Prayer)

  14

  1. Ồ, trời thật đẹp một buổi sáng kia!

  Ở trên cao dương quang tỏa chiếu.

  Đàn ong vo ve, chim hót líu lo.

  Văng vẳng tiếng nhạc đưa vào rừng.

  Vào giờ ấy, giữa khu rừng thẳm.

  Giô Sép đi kiếm lẽ thật từ Chúa.

  Lòng tin tưởng sẽ tìm ra lẽ thật

  Giô Sép hết lòng khẩn nguyện cầu.

   

  2. Lần đầu tiên dâng lên Đức Chúa Cha,

  Lời cầu nguyện khiêm nhu thống thiết.

  Rồi quyền lực tội lỗi đến bủa vây.

  Làm Giô Sép hầu như tuyệt vọng.

  Nhờ lòng dũng cảm ông vẫn giữ.

  Một lòng giao phó trong tay của Chúa.

  Nhờ lòng can đảm, nhờ sự trông cậy

  nơi Đức Chúa Trời, Đấng Trọn Lành.

   

  3. Rồi bỗng nhiên trên cao giáng xuống ông,

  Một trụ dương quang không bút tả.

  Hào quang vinh quang bao lấy khắp ông.

  Mọi tối tăm rời xa ông liền.

  Huyền diệu thay! Giữa cột hào quang.

  Hiện ra hai Đấng vinh quang ngời sáng.

  Mầu nhiệm thay! Giữa làn ánh dương quang.

  Con Chúa xuất hiện bên Cha Ngài.

   

  4. “Này, hỡi Giô Sép, tôi tớ của ta,

  Hãy nghe Con Yêu ta phán bảo.”

  Lời cầu xin khiêm nhu với đức tin,

  Giô Sép đã được Cha nhậm lời.

  Còn gì hơn, sướng vui chi hơn.

  Khi được nhìn thấy Đức Cha Quang Cửu,

  Hằng ngự trên cao, cùng với Con Ngài,

  Chúa Cứu Rỗi là Đấng Trọn Lành.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>