Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  104

  Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi

  (Jesus, Savior, Pilot Me)

  1. Cứu Chúa tôi,xin dẫn tôi cùng.

  Giữa phong ba giữa cơn cuồng phong

  Sóng lớn vỗ dồn dập về tôi

  Chung quanh tôi đầy đá ngầm giăng

  Chúa gởi trao đồ biểu la bàn.

  Có Giê Su,bước đi bình an.

   

  2. Chúa phán ra, cuồng hãi lặng liền

  Giống đứa bé trong tay mẹ yêu

  Cơn phong ba đều phục quyền uy

  Khi Giê Su truyền rằng :

  Chúa tể trên trùng dương lạ kỳ

  Chính Giê Su, dẫn đưa đường đi

   

  3-Đến lúc tôi gần đến bờ rồi.

  Sóng to kia cuốn theo kề tôi

  phong ba đương cuồn cuộn gầm vang

  tôi nương bên Ngài nguyện cầu an

  Chúa yêu ơi, xin hãy nói rằng:

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>