Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  102

  Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi

  (Jesus, Lover of My Soul)

  1-Giê Su Đấng hằng yêu thương tôi.

  Tôi mong đến sống bên cạnh Ngài

  Lúc sóng bủa ầm vang bên tôi

  Trong khi bão tố kia vang dội

  Xin che tôi xin dấu kín luôn

  Cho qua cơn mưa gió ác ôn

  Thẳng đến bến bình yên thiên môn

  Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn

   

  2-Chẳng có chỗ nào an ninh hơn.

  Duy trong Chúa thân tôi nương nhờ

  Chúa chớ bỏ mình tôi cô đơn

  Luôn an ủi bổ dưỡng tâm hồn.

  Tôi trông mong nơi Chúa nhất tâm

  Duy Giê Su ban sức giúp thêm

  Chổ hiểm yếu dầu tôi năng khẩn

  Xin thương lấy cánh phủ che giùm

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>