Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  172

  Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

  (In Humility, Our Savior)

  26

  1. Lòng tôi thật khiêm nhu kêu cầu xin

  Chúa ban cho Thánh Linh nơi này.

  Giờ đây ngày hôm nay trong danh

  Cứu Chúa bánh nước phước ân tôi dùng.

  Xin cho tôi đừng quên huyết Chúa tràn tuôn.

  Ngài đã chết chính cho tôi.

  Tim vỡ tan xót xa trên thập tự

  Gô Gô Tha Chúa chết cho tôi.

   

  2. Nguyện xin dạy tôi yêu thương nhau

  Tha thứ cho nhau trái tim ngọt ngào.

  Nguyện cho lời tôi xin đến bên chân

  Chúa ở nơi Chúa ngự trên trời.

  Khiến sáng láng hồn tôi xứng đáng

  Sự hi sinh xưa chí thánh của Ngài.

  Chúa mến yêu, Chúa ơi xin ở cùng tôi,

  Xin chiếu vinh quang quanh tôi.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>