Thánh Ca

  Thánh Ca

  270

  Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con

  (I'll Go Where You Want Me to Go)

  46

  1. Nơi tôi đi có thể sông núi hiểm trở.

  Cũng có thể biển cả bao la.

  Và cũng có thể hào sâu hay trận tuyến.

  Chúa Thánh của tôi sẽ cần tôi.

  Nếu Chúa kêu gọi tôi, bằng một giọng nhẹ nhỏ,

  Để bước trên những con đường không biết,

  thí tôi sẽ thưa: Con xin giao phó trong tay Chúa.

  Con sẽ đi đến nơi Chúa sai con.

   

  (Điệp khúc)

  Con sẽ đi nơi nào Ngài sai con, hỡi Chúa!

  Qua sông sâu, đồng bằng hay đồi núi.

  Và con sẽ nói những gì Chúa muốn con nói.

  Sẽ làm những gì Ngài bảo con làm.

   

  2. Có lẽ có những lời yêu thương lo lắng.

  Đấng Christ muốn tôi nói nên lời.

  Giờ đây trên nẻo tội lỗi của cuộc sống,

  Có kẻ lang thang tôi phải tìm.

  Ôi nếu Chúa trở nên người chăn dắt của con,

  Hướng dẫn con trên con dường tăm tối,

  Thì con sẽ nhắc đến lời con hứa với Chúa:

  Sẽ nói lời Ngài báo con tỏ bày.

  (Điệp khúc)

   

  3. Chắc hẳn sẽ có một nơi trên dương thế.

  Trên cánh dồng rộng lớn thênh thang.

  Nơi tôi có thể gặt hái suốt cuộc sống,

  Cho Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.

  Tôi tin cậy vào sự che chở của Chúa.

  Tôi bước trên những con đường không biết,

  Thì tôi sẽ thưa: Con xin giao phó trong tay Chúa.

  Con sẽ đi đến nơi Chúa sai con.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>