Thánh Ca

  Thánh Ca

  193

  Lòng Cảm Kích Vô Cùng

  (I Stand All Amazed)

  22

  1. Lòng cảm kích vô cùng về tình thương Chúa ban xuống cho tôi.

  Bồi hồi trước bao ân huệ Ngài đã ban đến tôi hằng ngày.

  Lòng sợ hãi biết bởi vì tội tôi nên Ngài chịu gian khổ.

  Rồi Ngài cũng chính vì tội nhân máu chảy tuôn chết đớn đau.

   

  (Điệp khúc)

  Bởi quá thương yêu loài người

  Chúa đã hy sinh và chịu khổ đau chết trên thập tự.

  Chúa chẳng bao giờ hối tiếc

  Đã quên mình vì ta.

   

  2. Lòng cảm kích biết Ngài từ ngôi vinh hiển đã xuống thế gian.

  Để giải cứu cho những linh hồn quá kiêu hãnh như tôi nay.

  Thật cảm kích biết bao về tình thương cao đẹp Ngài dành cho.

  Rộng lượng thứ tha mọi tội tôi lúc biết hối cải chân thành.

  (Điệp khúc)

   

  3. Lòng buồn nghĩ Ngài chịu mọi khổ đau cứu chuộc lỗi nhân loại.

  Thật chẳng biết nói sao bây giờ trước ân phước kia tuôn tràn.

  Vậy nguyện lấy gương Ngài cùng tuân giữ luật và mọi điều răn.

  Mai sau xứng đáng được thờ Chúa ở nơi vương quốc của Ngài.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>