Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  301

  Tôi Là Con Đức Chúa Cha

  (I Am a Child of God)

  58

  1. Tôi là Con Đức Chúa Cha.

  Ngài đã gởi tôi đến dây.

  Đã gởi một nhà cửa ở nơi đây

  với cha mẹ tốt mến yêu.

   

  (Điệp khúc)

  Cầm tay dìu tôi, bước cận kề tôi,

  Chúa giúp kiếm lối đi.

  Ngài dạy điều tôi phải thi hành,

  để sống với Cha một ngày.

   

  2. Tôi là Con Đức Chúa Cha.

  Đời sống có khá nhu cầu.

  Chúa giúp ngày ngày hiểu Phúc Âm Cha

  trước khi nào quá muộn màng.

  (Điệp khúc)

   

  3. Tôi là Con Đức Chúa Cha.

  Ơn phước sắp đến với tôi.

  Nếu nhớ làm gì đúng ý theo Cha,

  sẽ sống lần nữa với Ngài.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>