Thánh Ca

  Thánh Ca

  86

  Lớn Bấy Duy Ngài

  (How Great Thou Art)

  1. Hỡi Đức Chúa Trời, khi tôi suy ngẫm những điều thấy.
  Khắp chốn thế gian bàn tay Chúa tạo nên thành,
  Trông lên trên trời tôi nghe muôn tiếng sấm rền rĩ,
  Tinh tú vũ trụ làm bởi thiên năng của Ngài;

  (Điệp khúc)
  Hồn ngợi khen Chúa, cứu tôi ôi Đức Chúa Trời.
  Lớn bấy Duy Ngài! Quyền bính thay Ngài!
  Hồn ngợi khen Chúa, cứu tôi ôi Đức Chúa Trời.
  Duy Ngài Đại Năng! Cao cả quyền oai.
   
  2. Muôn chim vui mừng ca vang lên khắp chốn rừng thẳm,
  Bát ngát thênh thang ngàn lá xanh non chập chùng,
  Xuyên ngang lưng đồi hay qua những cánh núi hùng vĩ.
  Róc rách suối reo hòa tiếng gió thoảng êm nhẹ,
  (Điệp khúc)
   
  3. Khi tôi hiểu được Giê Su Con Thánh đã chịu chết,
  Để cứu thế gian, lòng hãi khiếp bao kinh sợ,
  Hy sinh thân Ngài cho tôi vơi hết những tội lỗi.
  Trên thánh giá kia Ngài đã trút hơi cuối cùng,

  (Điệp khúc)

   
  4. Hân hoan reo mừng khi được diện kiến Đấng Toàn Thánh,
  Đến đón lấy tôi, vào lúc tái lâm cõi trần!
  Tôi sẽ cúi đầu tôn vinh cung kính với hàm xúc.
  Cất tiếng hát vang rằng 'Đấng Chí Thánh Duy Ngài!'

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>