Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  85

  Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng

  (How Firm a Foundation)

  6

  1. Tìm đâu cho thấy một nền vững vàng bằng niềm tin.

  Đặt nơi lời mà Giê Su đã ban cho từ xưa.

  Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời tuyệt diệu này.

  Nơi nào ta nương thân được bằng trong bóng cánh Giê Su.

  Tìm đâu nơi nương náu ấm áp hơn bên Giê Su.

   

  2. Dù khi đau yếu nhiều hay lúc sinh lực tràn lan.

  Dù cho cuộc đời ta đang khó khăn hay giàu sang.

  Dù cất bước viễn du hay lúc về sống trong nhà.

  Khi cần ta xin ngay. Ngại ngùng chi cứ khấn cầu.

  Cần điều chi, ta xin Chúa, sẽ có ngay không chậm đâu.

   

  3. Tại sao ngươi thất vọng khi có ta ở cùng ngươi?

  Sợ chi đừng sợ chi ta chính Đức Chúa Trời ngươi.

  Và ta sẽ giúp ngươi thêm sức mạnh đứng vững vàng.

  Lẽ thật trong tay ta, sự toàn năng ấy chính ta.

  Đừng sợ chi, ngươi sẽ đứng vững chắc trong oai quyền ta.

   

  4. Chừng khi qua biển rộng bao la, ta gọi người đi.

  Buồn khổ khó khăn sẽ không đến quá sức người đâu.

  Vì ta sẽ ở bên ngươi, giữ gìn ngươi an lành.

  Oai quyền trong tay ta, ta ban phước thánh hóa ngươi:

  Và ta sẽ đem ngươi ra khỏi chốn khốn khổ buồn lo.

   

  5. Rồi trong những lúc hoạn nạn có ta ở cùng ngươi.

  Thì ta sẽ ban phát ngươi phước ân thêm nhiều hơn

  Va ta sẽ giúp ngươi thêm sức mạnh đứng vững vàng

  Trong lò lửa hồng kìa ta sẽ giúp sức chống cho

  Đừng sợ chi, ngươi sẽ đứng vững chắc trong ân lành ta.

   

  6. Từ xưa cho đến ngày này mọi người lòng đều tin :

  Tình thương yêu của ta không đổi thay, không hề phai.

  Và ta mãi mãi yêu thương những đàn chiên con này,

  Những đàn chiên còn nương dựa vào trong cánh Thánh Linh,

  Khi cần chi, hãy xin Chúa sẽ có ngay không chậm đâu.

   

  7. Hồn tôi an nghỉ đời đời bên Giê Su Ky Tô.

  Dù cho cuộc đời tôi đang khó khăn hay sầu lo,

  Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời răn dạy Ngài.

  Linh hồn tôi không bao giờ từ bỏ Chúa Thánh tôi.

  Ngài lả nơi tôi nương náu ấm áp trong cuộc đời này.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>