Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  199

  Ngài Phục Sinh

  (He Is Risen!)

  55

  1. Ngài đã sống lại, Ngài phục sinh nay!

  Reo to mừng hát vui lên nào.

  Ngài vượt khỏi mồ liền sau ba hôm.

  Muôn dân hòa tấu khúc hát mừng.

  Chúa thắng cái chết cho nhân loại,

  Tự do được trao trả từ nay.

   

  2. Đồng thanh xướng hòa bài ca thiêng liêng.

  Hiến dâng vị Thánh Vương oai hùng.

  Kìa muôn tia hồng rực hiện trên không,

  Đuổi xua từng đám mây tối tăm.

  Ở phía đông nắng soi rạng lòa.

  Đem tin ngày vui lễ Phục Sinh.

   

  3. Ngài đã sống lại, Ngài phục sinh nay!

  Cổng thiên đường Chúa đã mở rộng.

  Giờ ta thoát ngục tù tội vây quanh,

  Đến cuộc đời trắng trong hơn xưa.

  Ánh thái dương phía đông rạng ngời.

  Muôn dân mừng vui đón Phục Sinh.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>