Thánh Ca

  Thánh Ca

  223

  Ta Đã Làm Điều Gì Tốt?

  (Have I Done Any Good?)

  1. Nhìn lại xem mình làm điều chi tốt trong ngày nay.

  Nào ta có giúp cho người kêu xin?

  Hoặc an ủi ai đang buồn,

  Hoặc làm cho ai mừng vui?

  Không thế thì chính ta sai lầm rồi.

  Hôm nay ai vơi được sầu vì ta chung chia sớt?

  Có gánh nặng nào được ta ghé vai?

  Người bệnh nào yếu đuối những lúc trông mong ta nâng dắt,

  Chính ta đã làm những chi cho họ?

   

  (Điệp khúc)

  Vậy hãy thức dậy hãy chuyên cần hơn.

  Chớ nằm mộng mơ mãi trên làn mây.

  Làm điều tốt cho ta niềm vui sướng không chi sánh được đâu.

  Phước cho ai ích cho đời, giúp người.

   

  2. Nhìn mà xem quanh ta giờ đây có bao việc cần.

  Nhiều dịp tốt ngay trong đường ta đi.

  Đừng tự nói Mai sẽ làm,

  Đừng làm ngơ quay mặt đi.

  Nhưng hãy làm hết cho xong hôm nay.

  Châm ngôn riêng cho loài người: Làm việc và ban cho.

  Ấy chính là điều làm ta thỏa vui.

  Và từ đó xứng đáng sống giữa cuộc đời này ngày nay.

  Những ai biếng lười mấy khi hữu dụng?

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>