Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  180

  Cha Thiên Thượng, Chúng Con Tin

  (Father in Heaven, We Do Believe)

  1. Cha yêu trên cao, nay chúng con tin

  Những điều mà Cha đã hứa.

  Con xin tuân theo lời Chúa đã phán

  Dạy con với lòng khiêm nhường.

   

  2. Nay con ăn năn tội lỗi con mang

  Với lòng thành tâm cải hối.

  Con xin luôn ghi lời hứa trước Chúa

  Chọn giữ những điều nên làm.

   

  3. Trong danh Giê Su ơn phước vô biên

  Con được trầm thân trong nước.

  Khi lên muôn tia rực rỡ chí thánh

  Hiện ra giúp soi sáng con.

   

  4. Cha ơi xin nghe con thiết tha van

  Cha bằng lòng tha bao lỗi.

  Từ ngày này cuộc đời sẽ đổi mới

  Được Chúa sống gần dắt đưa.

   

  5. Xin Thiên Linh hôm nay báp têm con,

  Con thuộc về Cha mãi mãi.

  Được gặp vị chuộc tội cả thế giới

  Chung sống với Ngài muôn đời.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>