Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  212

  Nơi Xa, Xa Lắm Trên Đất Giu Đê

  (Far, Far Away on Judea's Plains)

  52

  1. Nơi xa, xa lắm trên đất Giu Đê xưa kia.

  Mục đồng nghe các thiên sứ xuống hát vang câu ca:

   

  (điệp khúc)

  Vinh danh Thiên Chúa, Chúa Thánh Chí Cao.

  Vinh danh Thiên Chúa, Ngài ngự chốn cao.

  Đêm bình an tin vui rao khắp,

  Thế giới sẽ hưởng được an bình.

   

  2. Ngọt ngào thay sự thương xót của Đấng trên cao.

  Hân hoan vui sướng đón tiếp tiếng nói vang trên trời:

  (điệp khúc)

   

  3. Nào cùng thiên binh ca lên tán mỹ Chúa tôi.

  Hân hoan vui sướng tôi cất tiếng hát vinh danh Ngài:

  (điệp khúc)

   

  4. Mong sao cho chóng tới lúc tất cả chúng sinh.

  Hòa chung tiếng hát vui chúc Chúa Thánh muôn câu ca:

  (điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>