Thánh Ca

  Thánh Ca

  237

  Hãy Làm Điều Tốt

  (Do What Is Right)

  34

  1. Hãy làm điều tốt vừng đông hiện đang chiếu ngời.

  Báo tương lai đầy ánh sáng linh tự do hoài.

  Sứ thiên lặng ngắm ghi lại bao điều ta đã làm.

  Hãy làm điều thiện, hãy luôn làm điều ngay lành.

   

  (Điệp khúc)

  Người làm điều ngay lành thường gặp được điều ngay lành.

  Hồn ta thông sáng ta đi tìm lối tự do.

  Trái tim mạnh mẽ ta chờ trông ngày mai đến gần.

  Chúa luôn che chở vậy hãy theo điều ngay lành.

   

  2. Hãy làm điều tốt cùm gông gần tan hết rồi,

  Chuỗi xích nô tội ta vẫn mang từ bao ngày.

  Ánh hy vọng đến bao xiềng xưa giờ đang giãn ra.

  Hãy theo lẽ thật, nhớ luôn làm điều ngay lành.

  (Điệp khúc)

   

  3. Hãy làm điều tốt thành tâm và không hãi chi.

  Tiến mau lên nào gần đến nơi tận nơi rời.

  Mắt ta ngời sáng bao lệ xưa giờ khô hết rồi.

  Hãy làm điều thiện, phước ân luôn chờ ta kìa.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>