Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  221

  Tấm Lòng Yêu Mến Của Đấng Chăn Lành

  (Dear to the Heart of the Shepherd)

  1. Tấm lòng yêu mến của Đấng Chăn Lành,

  cho đàn chiên sống chung một bầy.

  Yêu đàn chiên ấy với lòng chân thành

  Hơn cả những quý kim ngọc châu.

  Con tim bao la luôn luôn thương yêu

  Đối với kẻ đang đi lạc đường.

  Băng ngang đồi cao Ngài cố kiếm chiên,

  Rẽ sông lội nước để tìm.

   

  (Điệp khúc)

  Lang thang lê bước qua bao sa mạc,

  Cô đơn chiên đói và lạnh lẽo.

  Bước chân của Đấng Chăn tìm đến cứu,

  Đem chiên trở về sống sum vầy.

   

  2. Tấm lòng yêu mến của Đấng Chăn Hiền,

  cho đàn chiên biết bao ân tình.

  Nhưng từ đồng cỏ xanh vài chiên rời

  Đi rồi phải đói rét lạnh căm.

  Hãy trông Đấng ấy cố đi kiếm chiên,

  Kiếm cho ra chiên đã thất lạc.

  Hân hoan đem chiên về cùng cới nhau,

  Để dù phải trả giá thật nhiều.

  (Điệp khúc)

   

  3. Tấm lòng yêu mến của Đấng Chăn Lành,

  Cho đàn chiên thiếu mất một phần.

  Cho dù chiên đã không nghe theo Ngài,

  Rong ruổi theo bước chân lạ hoang.

  Đâu đây vẳng lên tiếng réo kêu chiên,

  khẩn thiết kêu xin chiên trở về.

  “Con hãy giúp Ta tìm kiếm đám chiên

  Bước đi không còn nhớ đường về.”

  (Điệp khúc)

   

  4. Nơi đồng cỏ mướt xanh đang đón mời,

  Kia dòng nước lắng êm ngọt ngào.

  Cúi đầu con sẽ thưa cùng với Ngài,

  “Vâng phục lời Chúa luôn từ đây.

  Hãy để chúng con giúp trông coi chiên.

  Giúp sức chúng con thêm vững lòng.

  Xin phái chúng con ra đồng vắng hoang

  Để gom chiên Ngài trở về bầy.”

   

  Lang thang lê bước qua bao sa mạc,

  Cô đơn chiên đói và lạnh lẽo.

  Bước chân của chúng con tìm đến cứu,

  Đem chiên trở về sống sum vầy.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>