Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  241

  Đếm Các Phước Lành

  (Count Your Blessings)

  8

  1. Khi lao đao giữa sóng dữ cuốn đời ta trầm luân.

  Và khi ta nản chí ngỡ như cuộc đời mất hết.

  Sao ta không nhớ đến những phước lành ta được ban.

  Ngạc nhiên thay ta thấy Chúa đã cho ta thật nhiều.

   

  (Điệp khúc)

  Mau mau đếm những phước được ban cho ta.

  Mau mau đếm bao ơn Chúa làm cho ta.

  Đếm hết phước lành. Đếm hết bao ơn lành.

  Hãy đếm xem phước ơn Chúa ban cho ta tận giờ.

   

  2. Bao lo âu không có lối thoát mình khi nào mang?

  Thập tự giá nặng trĩu ta chưa bao giờ kề vai?

  Ta mau mau đếm phước sẽ thấy lòng không ngờ chi.

  Và ta sẽ vui hát xướng luôn mỗi đêm mỗi ngày.

  (Điệp khúc)

   

  3. Khi ta xem kẻ khác có đất, vàng sang giàu hơn

  cần ghi nhớ Chúa hứa cho ta thật nhiều ân phước.

  Ta mau mau đếm phước sẽ thấy tiền không thể mua

  hồng ân hay ân điển trên cao ở nơi tầng trời.

  (Điệp khúc)

   

  4. Nên khi qua khốn khó bất chấp dù sâu dù nông,

  đừng lo âu nản chí Chúa trên cao hằng chờ mong.

  Ta mau mau đến phước sẽ thấy thần linh hiện theo.

  Và bên ta nâng đỡ ta đi qua con đường dài.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>