Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  58

  Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây

  (Come, Ye Children of the Lord)

  4

   

  1. Hỡi các con cái của Chúa Trời,

  Hãy cùng đến đây ca bài vui;

  Tấu khúc nhạc kính dâng Chúa Trời,

  Đấng sẽ xuống cai trị trần gian.

  Lúc thế gian được tẩy sạch tội

  Với những điều ác trái ý Cha.

  Khi nhân loại không còn lỗi lầm,

  Với cuộc sống thương yêu bình an.

   

  2. Vui thay ngày ta gặp lại Ngài,

  Đấng sẽ tái lâm trên trần gian.

  Mang theo vinh hiển cùng với Ngài,

  Bấy giờ ác nhân sẽ bị diệt.

  Tấu khúc nào để tán dương lên

  Chúa Cứu Chuộc của chúng ta đây.

  Yêu thương nào ta dành cho Ngài,

  Lúc ta hết hãi kinh buồn lo.

   

  3. Tất cả sẽ sống trong lẽ thật,

  Giữa sự sáng không một bợn nhơ.

  Tất cả sẽ hát bái khen ngợi,

  Những bài hát hân hoan mừng vui.

  Dương gian sẽ được tẩy sạch tội.

  Tất cả ai sống lúc bấy giờ,

  Sẽ sống trong thương yêu thuận hòa,

  Với niềm vui ở trong lòng ta.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>