Thánh Ca

  Thánh Ca

  117

  Hãy Đến Cùng Giê Su

  (Come Unto Jesus)

  1.Hãy đến cùng Giê Su, hỡi tất cả những ai,

  Lo âu và phiền toái, vì tội lỗi mang.

  Ngài sẽ dìu dắt ta đi vào nơi ẩn trú

  Để được nghỉ ngơi trong danh Ngài bình an.

   

  2. Hãy đến cùng Giê Su; Là Đấng hằng yêu thương,

  Dù ta luôn mù quáng lầm đường trái ngang.

  Tình thương Ngài bao la đem ta sự cảm hoá

  Xóa nhòa tối tăm, để vui đón bình minh.

   

  3. Hãy đến cùng Giê Su; Ngài vẫn thường lắng nghe,

  Khi trong danh Ngài ta cầu nguyện thiết tha.

  Nào kìa ta biết chăng Thiên thần được phái đến

  Ở cạnh với ta, từ các tầng trời cao.

   

  4. Hãy đến cùng Giê Su từ tất cả quốc gia,

  Từ những biển cả đến hải đảo xa xăm.

  Dù cho ở nơi đâu dân cư khắp thế giới

  Lắng nghe tiếng của Ngài, “Hãy đến cùng ta!”

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>