Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  21

  Lời Vị Tiên Tri Cùng Nhau Đến Nghe

  (Come Listen To a Prophet's Voice)

  1. Ta nay lắng tai nghe theo tiên tri là nghe theo Đấng Cứu Rỗi.
  Người hằng khuyến khích ta siêng hầu việc mà Chúa muốn ta làm theo.
  Tiên tri dạy phúc âm, là người được chọn bởi Thượng Đế trên cao,
  Là thanh sắt chỉ đường ngay cho loài người sống đúng theo lời Ngài.

  2. Nơi nơi, khắp xứ, muôn dân luôn nghe vị tiên tri của Chúa Trời;
  Vang lên khắp thế gian từng lời dạy của phúc âm kỳ diệu này! 
  Tiên tri truyền báo cho người trần tục nhận được lời chứng thiêng liêng
  Cùng các thánh tiên tri khác Chúa kêu gọi trong suốt gian kỳ này.

  3. Hô Sa Na! Chúng ta dâng lên lời ngợi khen cho Đấng Cứu Rỗi; 
  Hân hoan! Chúng ta vui mừng vì được biết Chúa ban cho tiên tri.
  Nơi trên mặt đất có tiên tri dạy bảo ai chịu lắng nghe người
  Vì tiên tri là người có thẩm quyền từ Chúa chúng ta bây giờ. 

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>