Thánh Ca

Thánh Ca

116

Đi Cùng Với Ta

(Come Follow Me)

1. Đi cùng với ta lời Chúa phán vậy.

Theo lối Giê Su hiệp nhất một thôi.

Hãy dấn bước tới Ngài vị chuộc ta,

Nhất Tử Yêu Dấu của Đức Chúa Trời.

 

2. Đi cùng với ta lời nói giản dị.

Muôn ánh hào quang trong nẻo đường ngay.

Gói ghém với lời mời thật trìu mến,

Khiến tâm hồn ta rung tiếng tuyệt vời.

 

3. Không chẳng những nay ta bước theo Ngài

Trên cõi phù du, trên cõi đổi thay.

Một khi tạ từ cuộc sống trần ai,

Mãi sống gần Chúa học giống như Ngài.

 

4. Khi còn sống nay, ta cứ theo Ngài.

Dương thế đầy vơi, ta vững lòng tin.

Chúa sẽ giữ cho một chỗ thật cao.

Sống theo đường Chúa là sống muôn đời.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>