Thánh Ca

  Thánh Ca

  239

  Chọn Điều Ngay

  (Choose the Right)

  1. Chọn điều ngay, khi ai đem đến ta công việc gì.

  Vì điều ngay, được thánh linh cha soi đường.

  Làm điều ngay ân quang kia chiếu sáng thân ta hoài,

  vì tim ta chứa chan lẽ thật Ngài.

   

  (Điệp khúc)

  Chọn điều ngay không chần chờ.

  Nguyện sự thông sáng đưa đường cho ta.

  Chọn điều ngay, sẽ muôn đời

  lãnh nhận ơn phước nơi đức Chúa Trời.

   

  2. Chọn điều ngay luôn luôn ta vững tâm ta quyết định.

  Chọn điều ngay, không bối rối không chần chờ.

  Nhờ linh năng và cầu xin Chúa nên ta an toàn

  vì mọi việc chứa đúng sai hai mặt.

  (Điệp khúc)

   

  3. họn điều ngay là đường đưa đến nơi ta yên bình.

  Chọn điều ngay,là vững an cho linh hồn.

  Chọn điều ngay, hằng ngày trong bất cứ công việc gì.

  Chọn đường nào dẫn đến Đức Chúa Trời.

  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>